"Jestem jak rzeka Yamuna. Błogosławieństwo, miłość i uczucia płyną z mojego serca. Są one płynne i stale płyną. Nic nie może zatrzymać przepływu rzeki Yamuny.. Ja również taki jestem. Błogosławieństwo, miłość i uczucia wypływają ze mnie tak po prostu. Czekam na wszystkich moich uczniów, w dowolnym miejscu na świecie aby przyszli do tego brzegu Yamuny, pić, pić i pić, i aby byli zadowoleni. Płynę tak czy inaczej, czy oni przyjdą czy nie, ale jeśli oni przyjdą i napiją się to będą tak szczęśliwi... mam taką nadzieję że przyjdą. " ~ Srila BV Narayana Maharaja

środa, 21 września 2011

Vraja-Jana-Mana-Sukhakari


refren:

vraja-jana-mana-sukhakari
radhe syam syama syam

Kryszna daje szczęście w sercach wszystkich Vradżawasi – Radhe! Syama! Syama!


mor mukuta makarakrta-kundala, gala vaijayanti-mala,
caranana nupura rasala
radhe syam syama syam (1)

Nosi On pawie piórko mukut, huśtające o kształcie makara kolczyki, i girlandy vaijayanti dookoła swojej szyji a dźwięk jego dzwoneczków na kostkach jest pełen ras. Radhe! Syama! Syama! Syama!

sundara vadana kmla-dala locana, baki cita vana-hari,
mohana-vamsi-vihari
radhe syam syama syam (2)

Jego lotosowa twarz jest bardzo piękna a Jego oczy są jak płatki lotosu. Wędrując tu i tam oczarowuje On wszystkich swoim fletem i zgiętą w trzech miejscach postacią.

vrndavana me dhenu carave, gopi-jana manahari
śri govardhana-dhari
radhe syam syama syam (3)

We Wrindawanie dogląda On krów na pastwiskach, kradnie umysły gopi, i utrzymuje wzgórze Govardhana! Radhe! Syama! Syama! Syama!

radha-krsna mili aba dou, gaura-rupa avatari
kirtana dharma pracari
radhe syam syama syam (4)

Śri Radha-Kryszna zostali połączeni i teraz razem przychodzą jako złoty avatara, naczać kirtana-dharma. Radhe! Syama! Syama! Syama!


tum vina mere aur na koi, nama-rupa avatari
caranana me balihari
narayana balihari
radhe syam syama syam (5)

W tym świecie nie mam nikogo poza Tobą. Pojawiłeś się jako avatara o pięknym imieniu i o pięknej postaci. Twoje lotosowe stopy napełniają mnie zdumieniem – ten Narayana napełniony jest zachwytem! Radhe! Syama! Syama! Syama! 

Śri Śrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja


tutaj możesz posłuchać w wykonaniu uczniów Śrila Gurudeva Bhaktivedanty Narayana:enjoy :) Radhe! Radhe!

poniedziałek, 5 września 2011

Z pragnieniem w centrum


Tridandiswami Śri Śrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharadża
Rozmowy z ISKCON GBC na temat książki Śrila Viśwanatha Cakrawarti Thakura, Raga-vartma-Candrika [Część 7]

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura w dalszym ciągu będzie wyjaśniać pięć aspektów raganuga-bhakti.

Abhista-bhava-mayi: Jakiekolwiek praktyki wykonujemy w czasie naszego sadhana (praktyki wykonywane dla osiągnięcia celu) będą one takie same w czasie sadhya (gdy osiągniemy cel życia, etap siddhi, doskonałości). Sadhaka pamiętają Krysznę, Govindę, zarówno, w czasie sadhana, jak i również w siddha-sarira (w duchowej postaci jako gopi-mandżari). Oba wspomnienia są takie same, lecz jedno jest niedojrzałe, a pozostałe będą dojrzałe. Przedmiot nastroju nigdy się nie zmieni, podobnie jak kirtana nigdy nie będzie zmieniony, czy to na etapie sadhana czy siddha. Zdolności wchłaniania jakie mają sadhaka odnośnie ich konstytucyjnych nastrojów nazywane są abhista-bhava-mayi.


Oni myślą o sobie jako o kisori-gopi (nastoletnich gopi), zaangażowanymi w służbę dla Radhiki. W swojej medytacji, widzą siebie jako panny pasterki robiące piękne girlandy, które następnie przekazują Rupa Mandżari. Z kolei Rupa Mandżari daje te girlandy Lalicie i Viśakhi, a one potem zakładają je na szyję Radhy i Kryszny. Ten rodzaj medytacji nazywa się asta-kaliya-seva lub asta-yami-seva. [* Patrz przypis końcowy 2] Z takimi myślami sadhaka mogą wypowiadać modlitwy Śrila Raghunatha dasa w Vilapa Kusumanjali, a wówczas w ich siddha-seva będą rzeczywiście zaangażowani w taki rodzaj seva. Więc tu nie ma zmian. To jest tylko kwestia fazy niedojrzałej lub dojrzałej. To się nazywa abhista-bhava-mayi. Rozważmy teraz drugą zasadę abhista-bhava-sambandhi. Wszystko ma dwie przyczyny: upadhana-karana [główny, znaczący element sprawczy] i nimitta-karana. Znasz znaczenie tych dwóch słów?

Dhanurdhara Swami: Przyczyna materialna...

Śripad Tamal Krsna Goswami: I przyczyna sprawcza. Przyczyna materialna i przyczyna sprawcza.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Jakie jest znaczenie sprawcza?

Dhanurdhara Swami: Sprawca i …

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Urzyjmy przykładu glinianego naczynia. Ziemia, zarówno surowa jak i wypalona, jest upadhana, a człowiek jest nimitta.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Garncarz.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Możemy również posłużyć się przykładem nici, lub innego materiału. One są upadhana-karana.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Bezpośrednią przyczyną?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: W sprawie kosmicznego stworzenia, Karanadakasaiyi-Wisznu jest nimitta-karana a Advaita Acarya jest upadhana-karana. Czy rozumiesz? * [Zobacz przypis 2].


Śripad Tamal Krsna Goswami: Niedawno uczyliśmy o tym na klasach z Brahma-Samhity.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Stworzenie świata materialnego ma dwie przyczyny - nimitta i upadhana - z tego upadhana jest ważniejsza. Składnikiem lub najważniejszą przyczyną (upadana) jest prakrti a znaczącą przyczyną (nimitta) jest Karanadakasayi-Wisznu.
Tutaj w Raga-vartma-candrika, Śrila Viśwanatha Cakrawarti Thakura mówi nam o upadhana-karana (głównej przyczynie) pragnienia. Jedną ze znaczących przyczyn jest śrawanam, słuchanie o Krysznie od naszego diksza- lub siksa-guru: o Krysznie, który jest pięknym młodzieńczo młody i który wygląda bardzo słodko, gdy trzyma flet przy swoich ustach, i który inspiruje gopi-prema. Guru powie nam również o tych szczególnych gopi, a mianowicie o Rupa Mandżari i wszystkich innych mandżari Śrimati Radhiki, które są asraya (siedzibą) tej gopi-prema, do której dążymy. Powinniśmy o nich pamiętać i mówić o wszystkich ich czynnościach, tak samo jak powinniśmy odwiedzić wszystkie miejsca ich rozrywek.

Burijana dasa: Lila-sthana.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Powinniśmy iść do lila-sthana, miejsca ich rozrywek, takich jak Radha-Kunda, Syama-kunda, Giriraja Govardhana, Wrindawan i Vamsivata. Taka służba oddania jest upadhana-karana, są to najważniejsze praktyki, które szybko doprowadzą nas do naszego celu.

Śripad Tamal Krsna Goswami: A nimitta?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Miałem właśnie powiedzieć; niektóre praktyki są nimitta-karana, tak jak nakładanie tilaka, noszenie …

Śripad Tamal Krsna Goswami: Kanti-mala.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Noszenie kanti-mala, przyjmowanie sannjasy i noszenie szafranowych tkanin. Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura stopniowo nam ten temat wyjaśnienia. Niektóre praktyki są upakarak. Czy znasz znaczenie upakarak?

Burijana dasa: Podstawowe. Czy "podstwowe" jest właściwym tłumaczeniem dla tego słowa? Podstawowe oznacza "całkowicie niezbędne".

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Upakarak oznacza, że jeśli zaangażujesz się w te praktyki to twoja bhakti będzie postępować, możesz zyskać, a jeśli się nie zaangażujesz, to będziesz przegranym. Takie praktyki to czytanie Śrimad Bhagavatam i podobnej literatury Vaisnava. [Upakarak oznacza "korzystne", a zatem dotyczy zarówno praktyk upadhana-karana jak i nimitta-karana.] Gurupadasraya (przyjęcie schronienia bona fide guru), mantra-japa (śpiewanie mantr), dhjana (medytacja), słuchanie i pamiętanie - praktyki te są bhava-sambandhi upadhana-karana. Praktyki te są niezbędne i we wszystkich takich praktykach niezbędne jest trzymanie w centrum korzenia bhavy względem którego mamy pragnienie - dasya, sakhya, vatsalya lub madhurya. W sadhana (na etapie praktyki), ta bhava (abhista-bhava) jest niedojrzała, ale na etapie siddha (etap doskonałości) jest już ona dojrzała.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Nadal jednak, idea upadhana i nimitta nie jest jeszcze jasna.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Po pierwsze jest bhava-mayi, rzeczywiste pragnienie tego nastroju: mandżari-bhava. Następnie jest bhava-sambandhi, która jest upadhana-karana - podejmowanie takich zasadniczych działań, które szybko doprowadzą nas do tego nastroju. Bez gurupadasraya, nie można osiągnąć tego pragnienia. Słuchanie od Śri Guru i służenie mu są niezbędnymi praktykami, i dlatego nazywane są upadhana-karana bhava-sambandhi.
Należy pamiętać gopala-mantra, kama-gayatri i mantrę Śri Caitanyi Mahaprabhu, gdyż wszystkie są bhava-sambandhi. Czy kiedy pamiętamy klim gauraya svaha to wypowiadamy tylko słowa? W naszych sercach powinno pojawić się, że Caitanya Mahaprabhu jest samym Kryszną, i że Jego życzliwość jest bezpodstawna. On zawsze jest w nastroju aby dać krsna-prema poprzez Jego mantrę, klim gauraya svaha. Temu Gaurandze, w celu osiągnięcia służby dla Niego, oferujemy się poprzez słowo svaha. Dlatego też zaleca się intonować wszystkich mantry gayatri, dane nam przez guru - trzy razy każdego dnia. Jest to również upadhana-karana. Musimy to robić.

nijabhista krsna-prestha pacheta' lagiya
nirantara seva kare antarmana hana

"W rzeczywistości mieszkańcy Vrndavany są bardzo drodzy Krysznie. Jeśli ktoś chce pełnić spontaniczną miłosną służbę, musi podążać za mieszkańcami Vrindavany i bezustannie wykonywać służbę oddania w swoim umyśle. (Śri Caitanya-caritamrita, Madhya-lila 22.159)

Zgodnie z wewnętrznym pragnieniem podążając za ukochanymi towarzyszami Kryszny, sadhaka zawsze intonuje maha-mantrę. To jest upadhana-karana - nie tylko śpiew, ale pamiętanie o cechach krsna-nama. Jakich cechach? Cechach Rama [w rozumieniu Radha-Ramana] w "Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare". W "Hare Kryszna", "Hare" to Śrimati Radhika. Harati kunje itik hare krsnam harati. Oznacza to, że Kryszna jest atrakcyjny dla wszystkich, ale Śrimati Radhika przyciąga Krysznę i urzeka go w nikunja. Dlatego jest Madana-mohana Mohini, czarodziejką czarownika Kupidyna. Rozmyślając w ten sposób, śpiewamy harinama.

Hare Kryszna maha-mantry to siddha-mantra, a zatem wraz z jej intonowaniem nie muszą być wykonywane anusthana (ceremonie) i purascarana (wstępne oczyszczające procedury). Śpiewanie mantry w ten sposób jest praktyką bhava-sambandhi (to praktyka, która szybko daje jej wykonawcy upragniony cel), a więc takie śpiewanie to upadhana-karana (podstawowe praktyki). Czynności nimitta-karana nie są bhava-sambandhi.
Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura wyjaśnia asta-dasaksya (osiemnaście sylab) mantrę, i dasaksya (dziesięcio sylabową) mantrę, jaką Caitanya Mahaprabhu otrzymał od swego Gurudeva. Wraz z klim krsnaya govindaya, mantra jest asta-dasaksya, a tylko z gopijana vallabhaya svaha jest to mantra dasaksya.
Śripad Tamal Krsna Goswami: Czy mógłbyś proszę, jeszcze wyjaśnić ostatnią rzecz którą właśnie powiedziałeś?

Burijana dasa: Mantrę, którą Mahaprabhu otrzymał? 

Śripad Tamal Krsna Goswami: Co oznacza dasaksya?
Śrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja: Gopijana-vallabhaya svaha to mantra dasakshya.
Śripad Madhava Maharaja: Mantra dziesięciosylabowa.
Śrila Narayana Goswami Maharadża: Bez Klim.
Śripad Tamal Krsna Goswami: Co to ​​za mantra?
Śrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja: Twój Guru dał ci to, i ja również to daję: gopijana-vallabhaya svaha.
Śripad Tamal Krsna Goswami: Ale nie klim.
Śrila Narayana Goswami Maharadża: Klim nie jest wliczany w dziesięć sylab, jest oddzielne. To jest bija-mantra, bija sama w sobie jest mantrą, i w połączeniu z innymi sylabami.
Śripad Tamal Krsna Goswami: Co się stało z krsnaya govindaya?
Śrila Narayana Goswami Maharadża: Wraz z tymi dwoma słowami i klim, mantra staje się osiemnastosylabowa.
Niektóre osoby mówią, że są dwadzieścia cztery sylaby w kama-gayatri, a inni mówią, że jest ich dwadzieścia sześć, ale kiedy Radhika dała poprawną informację we svapna (śnie) …
Burijana dasa: We śnie Wiśwanatha Cakravarti…
Śrila Narayana Goswami Maharadża: Wtedy wiedział…
Śripad Tamal Krsna Goswami: Dwadzieścia cztery i pół sylaby. On wiedział, co było tą pół sylabą.
Śrila Narayana Goswami Maharadża: Zarówno te mantry są bhava-sambandhi, jak i słuchanie oraz mówienie o Krysznie i Jego bliskich jest również bhava-sambandhi.
Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura mówi, że w raganuga istnieją dwie podstawowe czynności - smarana (pamiętanie) i kirtana (intonowanie). W związku z tym która z nich jest lepsza, kirtana czy smarana?
Śripad Tamal Krsna Goswami: Smarana.
Śrila Narayana Goswami Maharadża: Mówisz, że smarana jest lepszą?
Burijana dasa: Brhat-Bhagavatamrta wyraźnie mówi, że kirtana jest lepszą.
Śrila Narayana Goswami Maharadża: Śrila Sanatana Goswami wyjaśnia, że smarana wydaje się być lepsze, ale dla Kali-yugi zostało powiedziane "Hare nama, hare nama, hare nama eva kevalam." Śri Caitanya Mahaprabhu przybył tylko dla kirtana, i ci którzy angażują się w kirtana-yajna (harinama sankirtana) nazywani są sumedhasah.
krsna-varnam tvisakrsnam
sangopangastra-parsadam
yajnaih sankirtana-prayair
yajanti hi su-medhasah
"W wieku Kali, inteligentne osoby wykonując zbiorowe intonowanie wielbią w ten sposób inkarnację Boga, która nieustannie śpiewa imiona Kryszny. Pomimo, że jego cera nie jest czarnawa, jest On samym Kryszną. Towarzyszą mu jego towarzysze, słudzy, broni i poufni towarzysze." (Śrimad-Bhagavatam, 11.5.32)
W tej śloce, słowo sumedhasa oznacza bardzo ....
Śripad Madhava Maharaja: Inteligentne.
Śrila Narayana Goswami Maharadża: Tutaj, Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura mówi, że to, co Caitanya Mahaprabhu zdecydowała, było faktem. Dlatego smarana nie jest lepsze, ale raczej jest w anugatya z kirtana (następuje po kirtana).
Śrila Sanatana Goswami wyjaśnia w swojej Brhat-Bhagavatamrta dlaczego tak jest, ale babaji sahajiya nie podążają za jego myślą. Przede wszystkim napisał On, że smarana powinny być wykonywane pod nadzorem sankirtana. Jeśli będzimy głośno śpiewać sankirtana, czy gdy jest jakiś hałas to koncentracja osoby zaangażowanej w pamiętanie rozrywek Kryszny będzie przerwana. Jeśli ta osoba jest czysta, to nawet jeśli głośno będziemy śpiewać kirtana, to nie przeszkodzimy w jej cichej medytacji.
Z drugiej strony, nawet jeśli umysł takiej osoby jest bardzo chancal …

Dhanurdhara Swami: Chwiejny.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Nawet jeśli jego umysł jest chwiejny, to jeżeli wykonuje on głośno kirtana, wszystkie jego zmysły będą związane i będą milczały. Dlatego śpiewanie i pamiętanie razem są bhava-sambandhi. Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura odsyła nas do książki Śrila Rupa Goswamiego Śri Ujjvala-Nilamani, która omawia rsis, którzy wykonali tapasya. Czy rozumiesz znaczenie tapasya?

Śripad Tamal Krsna Goswami Maharaja i Dhanurdhara Maharaja: Wyrzeczenia.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Powinniśmy unikać myślenia, że w tym znaczeniu "wyrzeczenia" oznaczają otaczanie się ogniem w lecie, branie kąpieli w bardzo, bardzo zimnej wodzie w zimie, nie jedzenie, przyjmowanie śłubu milczenia czy akceptowanie innych takich trudności dla ciała. Tutaj "wyrzeczenia" odnoszą się do aradhana, wielbienia. Sześćdziesiąt tysięcy rsis wykonywało aradhana poprzez umysł, i przez łaskę Pana Ramacandry, wszyscy oni zostali gopi.
Tak więc wszystkie te praktyki są bhava-sambandhi.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Kiedy wspomniałeś wcześniej, że kirtana jest lepsze od smaranam, to czy takie kirtana oznacza japę (łagodne intonowanie na koralach), czy raczej oznacza to, wspólne intonowanie wielu osób robiących wspólnie kirtana?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Które z nich nie jest ważne. Ważne jest to, aby mieć pragnienie, bycie w anugatya (pod kierunkiem) rasika Vaisnava, pamiętanie o rozrywkach Kryszny podczas intonowania, i bycie we Wrindawan ciałem lub poprzez umysł. Ten typ kirtana jest najlepszy. Jeśli nasz Guruji wykonuje kirtana i braliśmy w tym udział, nasze kirtana nie będzie takie samo jak jego, bo my nie jesteśmy mu równi. On pamięta o rozrywkach Kryszny i płacze, ale my tego nie robimy. My tylko śpiewamy razem z nim, nasze śpiewanie nie jest takie samo. Śpiewanie może być dwojakiego rodzaju: vyakti-gata, albo samasti-gata.

Dhanurdhara Swami: Indywidualne i zbiorowe.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Tak, indywidualne i zbiorowe. Śrila Raghunatha dasa Goswami sam wykonywał kirtana "indywidualnie", ale kiedy intonował z grupą kirtanową Caitanyi Mahaprabhu, to śpiewanie jego nie było indywidualne. Kiedy Caitanya Mahaprabhu rozmawiał z Raya Ramananda, ich dyskusja była "indywidualna".
Praktyki nimitta-karana obejmują vratas (śluby, obrzędy religijne), takie jak Ekadasi vrata i Janmastami vrata i jakiekolwiek wykonywane dla Kryszny wyrzeczenia - mające jednocześnie, to pragnienie.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Ale dlaczego to porównanie upadhana z nimitta? Dlaczego on użył tych dwóch słów - upadhana i nimitta - aby wyjaśńić różnicę między tymi dwoma grupami?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Praktyki upadhana-karana muszą być wykonywane. Jeśli w jakimś czasie nie wykonujemy praktyk nimitta-karana, to jest to szkodliwe, ale nie jest to tak szkodliwe, jak odrzucenie praktyk upadhana-karana.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Urzyłeś przykładu, w którym upadhana jest gliną a nimitta może być garncarzem.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Bez garncarza i bez ziemi, nic nie można zrobić, ale ziemia jest szczególnie ważna i dlatego upadhana jest ważniejsze. Słuchanie rozrywek Kryszny i służba dla Gurudeva są upadhana-karana, a te inne praktyki, są drugorzędne.

Burijana dasa: Właściwym tłumaczeniem jest "pierwszorzędne i drugorzędne". Drugorzędne lub drugoplanowe. Nimitta oznacza "wsparcie", a upadhana oznacza "podstawę" albo "coś podstawowego".

Śripad Tamal Krsna Goswami: To oznacza tutaj, ale przy opisie stworzenia, te dwa słowa nie są używane.

Dhanurdhara Swami: Pomimo to, to jest to samo.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: To nie jest takie samo, ale jest podobne.

Dhanurdhara Swami: Jeden z nich jest składnikiem. Bez składnika nie możesz sprawić niczego, stąd jest bardziej istotny.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Jeśli ktoś mówi, że nie powinniśmy obserwować Ekadasi - jak Hit Hari-Vamsa - to nie jest to prawdą.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Co masz na myśli?

Śrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja: Musimy przestrzegać Ekadasi i Janmastami, mimo że są one nimitta-karana, i nawet jeśli nie są one tak ważne, jak praktyki, które szybko wywołują wewnętrzne zaangażowanie. Ekadasi, Janmastami i podobne obrzędy, takie jak umieszczenie znaków tilaka na ciele, są korzystne dla pamiętania głównego celu. Wspierają one praktyki bhava-sambandhi, co z kolei prowadzi do abhista-bhava-mayi.

Śripad Tamal Kryszna Goswami: Czy możesz powtórzyć to jeszcze raz proszę?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Pierwsza jest abhista-bhava-mayi, a następnie bhava-sambandhi. Praktyki bhava-sambandhi są wyższe od tych nimitta-karana. Praktyki bhava-sambandhi są mula-karana, główną przyczyną rozwoju abhista-bhava-mayi, a ekadasi, Janmastami itp. są drugorzędne.

Dhanurdhara Swami: Czy jeśli te drugorzędne praktyki nie występują, to czy wciąż główna przyczyna jest wystarczająca?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Przypuśćmy, że ktoś daje nacisk na Ekadasi, Janmastami i Rama-Nawami, ale ta osoba nie słucha harikatha, nie intonuje, i nie pamięta, wówczas znaczenie tego Ekadasi jest dla niego drugorzędne.

Co jest złego w zaniedbywaniu Ekadasi?

Dla kogoś, kto ma pragnienie, i jest zaangażowany w bhava-mayi lub bhava-sambandha, bycie nieświadomym tego dnia (ekadasi), nie przyniesie mu szkody. Vamsidasa Babaji Maharaja jest tego przykładem. On obserwował Ekadasi przez trzy lub cztery dni, na Astami (ósmego dnia księżyca) i Navami (dziewiątego dnia księżyca). Potem, kiedy przychodziło Ekadasi (jedenastego dnia księżyca), to on nie zdawałem sobie sprawy z tego dnia. Podobnie, Śrila Raghunatha dasa Goswami będzie przez wiele dni wewnętrznie zaabsorbowany pamiętając swoją służbę w rozrywkach Radhy i Kryszny, a Ekadasi w tym czasie przeminie. Ponieważ tych dwóch maha-bhagavatów wykonywali raganuga-bhajana, to nie było nic złego w ich brakujących ekadasi. Jeśli jednak ktoś opuści Ekadasi w momencie kiedy jest świadomym na zewnątrz, byłoby to bardzo szkodliwe dla jego bhakti.

Śripad Tamal Kryszna Goswami: Jaka jest różnica między bhava-mayi i bhava-sambandhi? Jaka jest różnica?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Powiedziałem wam to wszystko.

Śripad Tamal Kryszna Goswami: Wiem, ale pogubiłem się kiedy zacząłeś omawiać różnicę pomiędzy upadhana i nimitta i to jak się odnoszą do siebie.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Najpierw wyjaśniłem abhista-bhava-mayi, które mogą być w stadium niedojrzałym lub dojrzałych. Na etapie sadhana jest wchłanianie, tego że "Jesteśmy gopi," a na etapie siddha rzeczywiście staniemy się gopi. W obu przypadkach jest to abhista-bhava-mayi. Dalej jest bhava-sambandhi upadhana-karana. Są to działania, które musimy wykonywać, tak jak słuchanie i pamiętanie. Praktyki te nie mogą być zaniedbywane z jakiegokolwiek powodu. Odnośnie praktyk nimitta-karana, to jeśli w pewnych okolicznościach nie możemy ich przestrzegać, to to nie jest szkodliwe, dlatego są one uważane za drugorzędne.
Vamsidasa Babaji Maharaja i Śrila Raghunatha dasa Goswami przez tak wiele dni byli w pełni pogrążeni w Kryszna-lila, a Ekadasi przychodziło i odchodziło podczas tego czasu ich zaangażowania. Dla nich nie było to nic złego. Z drugiej strony, jeśli zdarzają się sytuacje, w których nie podążamy, to jest to dla nas szkodliwe. Dlatego nimitta-karana nazywa się "drugorzędnymi".

[Ciąg dalszy nastąpi …][* Przypis końcowy 1: Wieczne rozrywki Pana Kryszny (nitya-lila) we Wrindawan nazywane są asta-kaliya-lila. Dwadzieścia cztery godziny z dnia Śri Śri Radhy i Kryszny jest podzielone na osiem części, poczynając od niśanta-lila (rozrywki przed świtem), pratah-lila (rozrywki poranne), purvahna-lila (rozrywki przedpołudniowe), madhyana-lila (rozrywkach w południe) aparahna-lila (rozrywki po południu), Sayama-lila (rozrywki o zmierzchu), pradosa-lila (rozrywki wieczorne) i ratri-lila (rozrywki nocne). Z wykładu Śrila Narayana Maharaja w Nawadwip, Indie: 17 marca 2005)]

Przypis końcowy 2: "Pan Wisznu jest przyczyną sprawczą (nimitta) materialnego świata, a Narayana w formie Sri Advaita jest przyczyną materialną (upadana)." (Śri Caitanya-czaritamrita Adi-lila 6.16)
"Podobnie jak pierwszą przyczyną glinianego garnka jest garncarza, tak twórcą świata materialnego jest pierwsze wcielenie Purusza (Karanadakasayi-Wisznu)." (Śri Caitanya-czaritamrita Adi-lila 5.63)
"Advaita Acarya jest wcieleniem Maha-Wisznu, którego główną funkcją jest stworzenie kosmicznego świata poprzez działanie maji." (Śri Caitanya-czaritamrita Adi-lila 6.4)
"Pomaga On (Advaita Acarya) w rozrywkach Purusza, dzięki którego materialnej energii i woli tworzy niezliczone wszechświaty." (Śri Caitanya-czaritamrita Adi-lila 6.11)]

poniedziałek, 6 czerwca 2011

Pięć zasad raganuga-bhakti


Tridandisvami Śri Śrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharadża
Rozmowy z GBC na temat książki, Raga-vartma-Candrika [Część 6]
Mathura, Indie: 1991

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Wyjaśniliśmy już znaczenie dwóch pierwszych ślok cytowanych i omawianych przez Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura w jego Raga-vartma-candrika, ale w skrócie.

Pierwszą śloką jest:

krsnam smaran janam casya prestham nija samihitam
tat tat katha ratas casau kuryad vasam vraje sada

["Pamiętając Krysznę i Jego ukochanych towarzyszy, za którymi pragniemy podążać, będąc w pełni pogrążonymi dyskusjami o ich rozrywkach, powinniśmy zawsze znajdować się we Vrajy. Jeżeli nie jest to możliwe, to należy tam przebywać myślami." (Bhakti-rasamrta-sindhu (1.294)]

Należy pamiętać Krysznę i tych jego towarzyszy których nastrój służenia pragniemy osiągnąć. Powinniśmy pamiętać, słuchać i powtarzać ich rozrywki z Śri Śri Radhą i Kryszną. Powinniśmy również żyć we Wrindawan, jeśli nie ciałem to przynajmniej poprzez umysł.

Śrila Viśvanatha Ćakrawarti Thakura
Druga śloka brzmi:

seva sadhaka rupena siddha rupena catra hi
tad bhava lipsuna karya vraja-lokanusaratah

["Na tej ścieżce raganuga, będąc oczarowanym głęboką miłością ukochanych Vradżawasi do Kryszny, sadhaka żyje we Vradży pod kierunkiem tych wielbicieli, którzy przyjęli schronienie Vradżawasi (jak Śri Rupa, Sanatana i Raghunatha dasa Goswami), zawsze chętnie im służąc w jego obecnym fizycznym ciele. A w doskonałym etapie jego siddha-rupa, jego wewnętrznie poczęte duchowe ciało przystosowane do wykonywania prema-seva, angażuje się w umiłowaną służbę dla Śri Kryszny w zależności od nastroju jaki pragnie uzyskać. W związku z tym, idzie on w ślady odwiecznych mieszkańców Vradży, takich jak Śri Radhika, Lalita, Viśakha i Śri Rupa Manjari." Bhakti-rasamrta-sindhu, 1.295)]

Sadhaka-rupena odnosi się do Śrila Rupa Goswamiego a siddha-rupena odnosi się do Rupa Manjari. Vraja-lokanusaratah odnosi się do Śri Kryszna nara-lila (podobnych ludzkim rozrywką) z Nandą Babą, Yasodą i gopi. Mają oni z Kryszną "zwykłe" ludzkie relacje, mimo że ani oni, ani Kryszna nie są ludźmi.

Trzecia śloka:

sravanotkirtanadini vaidhi-bhakty uditani tu
yany angani ca tanyatra vijneyani manisibhih

["W vaidhi-bhakti powinno się praktykować gałęzie bhakti takie jak śrawana, kirtana, i tak dalej według własnych kwalifikacji. Uczeni którzy dobrze znają zasady bhakti radzą podążać tymi samymi praktykami na ścieżce raganuga-bhakti." (Śri Bhakti-rasamrta-sindhu, 1.296)

Jeśli ktoś poprzez czytanie lub słuchanie nakazu śastr rozwija śraddha (wiarę), oraz jest konsekwentnie inspirowany do kultywowania bhakti, to jest to nazywane vaidhi-bhakti. Z drugiej strony, jeśli wielbiciel szczerze pragnie służyć tak jak gopi, to mimo że praktykuje gałęzie vaidhi-bhakti, w rzeczywistości rozwija on madhurya lub raganuga-bhava. Nastrój jego vaidhi-bhakti się zmieni, i nie będzie on już taki sam, jak nastrój vaidhi-bhakti. Raganuga-bhakta może podążać wszystkimi sześćdziesiąt czterema gałęziami (anga) bhakti, lub dziewięcioma, pięcioma lub trzema (śrawana, kirtana i smarana), czy tylko jedną (harinama-kirtana) - ale z nastrojem raganuga.

W swoim wyjaśnieniu do tej śloki, Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura mówi, że wielbiciel raganuga nie musi podążać wszystkimi z sześćdziesięcioma czterema czy nawet dziewięcioma, gałęziami bhakti. Podejmuje on tylko te praktyki, które są korzystne dla jego rozwoju w raganuga-bhakti. Nie poniesie żadnej obrazy, jeżeli zaniedba jedną z tych gałęzi dla swojego mula …

Śripad Tamal Kryszna Goswami: Korzenia.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Korzeń jego bhava (zasadniczy nastrój). Jest to również zwane amsi-bhava. Amsi oznacza …

Śripad Tamal Krsna Goswami: Istotę.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Co masz na myśli poprzez "istotę"?

Burijana dasa: Sara [słowo w Hindi odnoszące się do "istoty"]

Śripad Tamal Krsna Goswami: Istota oznacza "najniezbędniejszą rzecz".

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Jaką najniezbędniejszą rzecz?

Śripad Tamal Krsna Goswami: Najniezbędniejszą rzeczą jest, aby posiadać pragnienie.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Taki wielbiciel już posiada pragnienie.

Burijana dasa: Aby pielęgnować i karmić.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Pielęgnować i karmić co?

Burijana dasa: Jego uczucia, jego miłość.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Jakie uczucia?

Burijana dasa: Jego, określoną miłość do Kryszny w odpowiednim nastroju.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Korzeniem tym jest gopi bhava, albo bardziej dokładnie manjari-bhava - nastrój osobistej służby dla Śrimati Radhiki jaki mają manjari, to jest istota, zasadniczy nastrój (mula/amsi-bhava). W celu uzyskania tego, wielbiciel wykonuje te działania, które są korzystne i unika tych, które są niekorzystne. Na przykład, unika ahangrahopasana..

Czy znasz znaczenie ahangrahopasana?

Śripad Giriraja Maharadża: Czczenie siebie jako Boga.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Nie tego znaczenia szukamy. W tym wypadku oznacza to, że myślimy "jestem Lalita", "jestem Viśakha", "jestem Citra" lub "jestem Rupa Manjari". Sahajiya babaji medytują "jestem Lalita sakhi", zamiast myśleć: "Jestem Lalita dasi". Taka ahangrahopasana, oznacza, że uznajemy siebie za nie różnego od obiektu kultu, jest to bardzo niebezpieczne, należy uważać i uciekać od tego.

Kolejną niekorzystną praktyką są mudry. Czy znane jest ci znaczenie mudra?


Śripad Tamal Krsna Goswami: Są to wszystkie nieistotne rzeczy w stosunku do arcana i puja.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Nie mamy trawy kusa w rękach podczas sankalpa (przyżeczenia), ani nie wykonujemy nyasa (ruchy rąk połączone z recytacją mantr, gdzie dotyka się różnych części własnej ręki lub ciała, lub różnych części ciała Bóstwa). Nie wykonujemy Dvaraka-dhyana (medytacji o Dvaraka-lila) lub Rukmini i mahisi-puja (wielbienie królowych Dvaraki), nawet jeśli są one zawarte w sześćdziesięciu czterech kończynach bhakti.

Następnie, w odniesieniu do kultu Ramacandry - uważajcie, to jest dla innych, nie dla nas. Pomimo tego, że Rama jest Kryszną, powinniśmy być bardzo ostrożni w tym względzie. Ofiarujemy swoje pokłony, mówiąc: "O Kryszno! Przejawiłeś się w tak pięknej formie jako, Rama, w której wykonałeś wiele wspaniałych rozrywek." [W takim nastroju wielbiciel czci Ramę w dniu jego pojawienia się. -ed] Nie zwracamy się do niego Rama, ale Kryszna, i nie wielbimy tej postaci Ramy. Od wielbienia Ramy, lepsze jest wielbienie (pudża) Dvarakadhisa-Kryszna, ale również i przed tym jesteśmy ostrzegani.

Śripad Tamal Krsna Goswami: A co odnośnie Nrsimhadeva?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Możemy ofiarowywać pranama do Nrsimhadeva jako obrońcy bhakti. Śastry prezentują różne zasady i przepisy, pouczając, jak taki kult powinien być wykonywany, ale jest to przeznaczone dla zwykłych ludzi, dla ogółu społeczeństwa, a nie dla tych, którzy są sadhakami i którzy w szczególności chcą służyć Śrimati Radhice. Raganuga oznacza "służenie Radhice, razem z Kryszną", więc powinniśmy być aikantiki, jednoupunktowi. Nasi guru-parampara ustanowili tak wiele Bóstw dla ogółu społeczeństwa, które nie są przeznaczone dla osób zaangażowanych w aikantiki-bhakti, jednopunktowego wielbienia.

Wykonuj swoje wielbienie bardzo ostrożnie, tzn. w taki sposób, aby nikt nie pomyślał, że jesteś przeciwny Ramie czy Dvarakadhiszy. Inni powinni ich czcić a wy powinniście wykonywać wszystkie wasze czynności bhakti z zachłannością.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Jest taki werset z Bhagavad-gity, który stwierdza, "Nie zakłócaj umysłu …"

Śrila Narayana Goswami Maharadża:

na buddhi-bhedam janayed
ajnanam karma-sanginam
jonayet sarva-karmani
vidvan yuktah samacaran

"Niech mędrzec nie niepokoi tych, którzy nie posiadają wiedzy i przywiązani są do rezultatów przypisanych obowiązków. Nie powinien on zachęcać ich do porzucenia pracy, ale raczej – w duchu oddania – powinien zaangażować ich w różnego rodzaju czynności (dla stopniowego rozwoju świadomości Kryszny). (Bhagavad-gita 3.26)]

Tak więc, mimo tego że w bhakti-śastrach jest napisane, że należy wykonywać te konkretne czynności, wielbiciel raganuga nie będzie tego robić. Śastry mówią, że nie należy popełnieniać obraz odrzucając którąś z gałęzi bhakti. Śastry mówią, że nie należy robić avajna ...

Maharaja Giriraja Śripad: Nieposłuszeństwo.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Nie powinno się być nieposłusznym żadnej z gałęzi bhakti, ale jest coś co należy zrozumieć w tym kontekście: Nie należy wykonywać tych praktyk które są niekorzystne w raganuga.

Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura mówi, że może być taka sytuacja, że osoba, która przestrzega tej zasady raganuga przychodzi do świątyni Satyabhama, Rukmini, Ramacandry lub inngo Bóstwa, i przez przypadek zostaje zobowiązana do wielbienia. Jednakże, nawet jeśli tego nie uczyni, to nie wywołuje obrazy. W przypadku zwykłej osoby unikanie takiego wielbienia byłoby obraźliwe. Jednak w przypadku osoby z prawdziwym pragnieniem, ona nie unika tego wielbienia w nastroju, który byłby uznany za obraźliwy.

Weźmy na przykład Hanumana. Garuda powiedział do Hanumana: "Woła cię bóstwo które czcisz. Wielbiony przez ciebie Śri Kryszna chce, abyś przyszedł na darszan".

Hanuman odparł: "Z moim zdrowiem nie jest najlepiej. Jestem chory. Nie mogę pójść. Jestem poważnie chory.

Garuda powtórzył: "Kryszna cię woła".

Hanuman odparł: "Wiem, ale jestem tak zmęczony, że nie mogę nic zrobić."

Garuda próbował wziąść go siłą, ale Hanuman śmigał Garudą trzymając go ogonem. Następnie rzucił go z tak ogromną siłą, że ten wylądował w pobliżu pałacu Kryszny w Dvarace.

Kryszna powiedział Garudzie "Idź jeszcze raz i tym razem powiedz mu, że Rama go wzywa".

Garuda wrócił do Hanuman i powiedział mu: "Bóstwo które czczisz, Rama woła cię".

Hanuman natychmiast stał się szczęśliwy i powiedział: "Wezmę tylko kąpiel, i będę gotowy jak tylko umieszczę tilak. Proszę idź przodem i poinformuj Ramę że, zaraz przybędę."

Garuda rzekł: "Pójdę bardzo szybko, tak szybko jak umysł. Więc proszę chodź ze mną pojedziesz na moich plecach."

Hanuman odparł: "Nie, nie ma potrzeby. Już idę. Możesz iść przodem".

W międzyczasie, gdy Garuda był w połowie drogi do Rama, latając tak szybko, ujrzał powracającego Hanumana, skaczącego z powrotem, po spotkaniu z Ramą. Hanuman widział już Krysznę w postaci Ramy. Był już po rozmowie z nim i złożył wyrazy uznania. Wracał, podczas gdy Garuda był tylko w połowie drogi.

Tak więc, nawet jeśli nie podążamy wieloma korzeniami dziewięciu praktyk bhakti, czyli padasewanam (parikramy po miejscach rozrywek Pana), arcanam (wielbienie świątynne), vandanam (ofiarowywanie modlitw), dasjam (wykonywanie Jego poleceń) , sakhyam (stawanie się Jego przyjacielem), i tak dalej, jeśli mamy, ten korzeń bhavy, to takie "zaniedbanie" nie jest obraźliwe. Ten korzeń bhavy wypełni wszystkie brakujące praktyki.

sruti smrti puranadi pancaratra vidhim vina
aikantiki harer bhaktir utpatayaiva kalpate

["Służba oddania dla Bhagavana, która ignoruje autoryzowaną wedyjską literaturę taką jak Upaniszady, Purany, Narada-Pancaratra, itp., jest po prostu niepotrzebnym zakłóceniem w społeczeństwie".]

Czy znasz tą ślokę? To jest bardzo ważna śloka z Bhakti-rasamrta-sindhu (1.2.101). Znaczenie jest takie, że jeśli ktoś zaangażowany jest w wyłączne wielbienie Kryszny (aikantiki hari-bhakti), ale nie podąża on za instrukcjami śastr takimi jak Sruti, Smrti, Pancaratra i Puranami, wówczas będą tam pewne zakłócenia (utpatha).

Dla osoby z prawdziwym pragnieniem służenia Radha i Krysznie, i dobrze ustanowionej w tym korzeniu bhakti, to jest wystarczające. Jeśli ta osoba nie wykonuje takich korzeni bhakti, które są niekorzystne dla rozwoju w raganuga, pomimo tego że śastry instruują, że wszystkie korzenie bhakti powinny być przestrzegane, to nie ma tam możliwości popełnienia obrazy.

Ważne jest, aby w tym kontekście pamiętać że: faktem jest, że ci, którzy mają prawdziwe pragnienie i podążają wyłącznie zasadami raganuga-bhakti osiągną służbę dla Radhy i Kryszny w gopi-bhava. Ale Śrila Wiśwanatha Cakravati Thakura mówi: Mówi się czasami, że jeśli sadhaka ma ambicję, lub pragnienie, służyć Śri Śri Radha i Krysznie w raga, a jest on zaangażowany tylko w słuchanie, intonowanie, i pamiętanie, (sravanam kirtanam visnu smaranam) z vaidhi-bhakti, to osiągnie on Dvaraka-bhava i stanie się służką Rukmini i Satyabhamy.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Jeżeli dana osoba ma ... co?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: To jest pytanie, przypuszczenie: Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura napisał: "Jeśli ktoś mówi ..."

Pisze on, że czasami niektórzy twierdzą, że jeśli sadhaka ma pragnienie i wykonuje vaidhi-bhakti oraz raganuga-bhakti, wówczas stanie się on służką królowych (mahisi) Mathury.

Mówi on, że te koncepcje nie są poprawne. Dlaczego nie są poprawne? "Królową" z Mathury jest Kubja [* Patrz przypis końcowy 1] a królowymi z Dvaraki są Rukmini, Satyabhama, i inne. Nie jest prawidłowe stwierdzenie że osoba pełniąca vaidhi-bhakti otrzyma służbę dla królowych w Dvarace, podczas gdy osoba z pragnieniem, która wykonuje zarówno vaidhi-bhakti jak i raganuga-bhakti otrzyma służbę Kubjy.

Prema Kubjy w rzeczywistości nie jest właściwa, a zatem jest oczywiście mniejsza niż ta, którą mają królowe z Dvaraki. Królowe z Dvaraki są o wiele wznioślejsze niż Kubja.

Vaidhi wraz z raganuga jest lepsze od samego vaidhi, rozumiesz? Jest to sprzeczne z zasadami bhakti, że osoba pełniąca vaidhi-bhakti razem z raganuga-bhakti otrzyma gorszą służbę Kubjy, podczas gdy wykonując vaidhi-bhakti zyskuje więcej.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Może służbę Candravali?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Nie. W Gopala Campu zostało napisane, że małżeństwo Rukmini zostało odprawione w Mathurze, i dlatego niektóre osoby twierdzą, że Rukmini musi być tam obecna jako królowa Kryszny. Ale jest to niezgodne z naszymi zasadami Vaisnava.

Mówienie, że za podążanie vaidhi-bhakti jest taka sama nagroda jak za angażowanie się w vaidhi zmieszaną z raganuga, jest przeciwko naszej filozofii Gaudiya Vaisnava. Śrila Wiśwanatha Cakravarti utrzymuje, że idea małżeństwa Rukmini w Mathurze jest przeciwna śastrą, i została wspomniana tylko w Gopala Campu. Właściwie, kiedy Gopal Campu mówi "Mathura" oznacza to "Dvaraka"

Śripad Tamal Krsna Goswami: Ponieważ (Mathura i Dvaraka) są mniej lub bardziej takie same?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Takie same.

Z naszych badań nad Śrimad-Bhagavatam i z wszystkich innych autentycznych pism odnoszących się do bhakti, wiemy, że idea małżeństwa Rukmini w Mathurze nie jest autentyczna. Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura wyjaśni to nieco później, ale wspomina on już o tym tutaj aby wyjaśnić ten punkt.

Jakie gałęzie są praktykowane w raganuga-bhakti? Które są niezbędne i których nie bierzemy pod uwagę? Aby odpowiedzieć na to pytanie, Śrila Wiśwanatha Cakravati Thakura opisał pięć kategori czynności oddania dla osoby z prawdziwym pragnieniem:

  1. Abhista-bhava-mayi: Zainteresowanie jedną siddha-bhava; nastrojem manjari.
  2. Abhista-bhava-sambandhi: Praktyki powiązane z umiłowanym nastrojem. Takie praktyki na pewno przyniosą oczekiwany cel.
  3. Abhista-bhava-anukula: Praktyki, które są korzystne dla umiłowanego nastroju.
  4. Abhista-bhava-avirudha: Praktyki, które są neutralne, nie niekorzystne, nie przeciwne.
  5. Abhista-bhava-virudha: Praktyki, które są szkodliwe.

Pierwszą jest abhista-bhava-mayi. Zawsze myśl o jednej siddha bhava; bhava manjari. To nigdy nie ulegnie zmianie.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Jakie jest znaczenie abhista?

Śripad Madhava Maharaja: Obiekt pragnień.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Abhista odnosi się do tego, czego pragniemy. Istha oznacza "to, co chcemy", i abhi oznacza "na pewno". Zaangażowanie w takim nastroju z pewnością doprowadzi nas do osiągnięcia naszego upragnionego celu.

Potem przychodzi abhista-bhava sambhandi, a po tym, abhista-bhava anukula. Czy znasz znaczenie anukula?

Śripad Madhava Maharaja: Faworyzowana.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Tak. W związku z tym, powinniśmy przyjąć wszelkie praktyki które nie są niekorzystne (abhista-aviruddha bhava), a unikajmy praktyk które są viruddha abhista-bhava, gdyż są one niekorzystne. Jeśli jakieś zwyczaje są korzystne wówczas powinniśmy je akceptować, a te zwyczaje, które nie są ani korzystne ani niekorzystne (abhista-aviruddha bhava) można przyjąć lub odrzucić zgodnie z …

Burijana dasa: Z praktycznością.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Zgodnie z nastrojem.

Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura będzie w dalszym ciągu wyjaśniał pięć aspektów raganuga-bhakti.

Abhista-bhava-mayi: Jakiekolwiek praktyki wykonujemy w czasie naszego sadhana (praktyki wykonywane dla osiągnięcia naszego celu) będą one takie same w czasie sadhya (cel życia, etap siddhi, doskonałości). Sadhaka pamiętają Krysznę, Govindę, zarówno, w czasie sadhana, jak i również w siddha-sarira (w duchowej postaci jako gopi-mandżari). Oba wspomnienia są takie same, lecz jedno jest niedojrzałe, a pozostałe będą dojrzałe. Przedmiot nastroju nigdy się nie zmieni, podobnie jak kirtana nigdy nie będzie zmieniony, czy to na etapie sadhana czy siddha. Zdolności wchłaniania jakie mają sadhaka odnośnie ich konstytucyjnych nastrojów nazywane są abhista-bhava-mayi.

Oni uważają się za kisori-gopi (nastoletnie gopi), zaangażowanych w służbę dla Radhiki. W swojej medytacji, widzą siebie jak jako panny pasterki robiące piękne girlandy, które następnie przekazują Rupa Mandżari. Z kolei Rupa Manjari daje te girlandy Lalicie i Viśakhi, które to zakładają je na szyję Radhy i Kryszny. Ten rodzaj medytacji nazywa się asta-kaliya-seva lub asta-yami-seva. [* Patrz przypis końcowy 2]

Z takimi myślami sadhaka mogą wypowiadać modlitwy Śrila Raghunatha dasa w Vilapa Kusumanjali, a wówczas w ich siddha-seva będą rzeczywiście zaangażowani w taki rodzaj seva. Więc tu nie ma zmian. To jest tylko kwestia fazy niedojrzałej lub dojrzałej. To się nazywa abhista-bhava-mayi.

Śrila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Maharaja :)

[* Przypis 1: Kubja była prostytutką z Mathury. Ale przez jeden dzień towarzystwa Kryszny, ona również przekształciła się w wielbiciela. Kubja był garbatą kobietą, która również chciała Krysznę, ale której pragnienie Kryszny było niemal przyziemne, a więc z tego powodu jej miłości nie można porównać do miłości gopi.

* Przypis 2: Wieczne rozrywki (nitya-lila) Pana Kryszny we Wrindawan nazywane są asta-kaliya-lila. Dwadzieścia cztery godziny z dnia Śri Śri Radhy i Kryszny podzielone jest na osiem części, począwszy od nisanta-lila (rozrywki przed świtem), pratah-lila (poranne zabawy), purvahna-lila (zabawy przedpołudniowe), madhyana-lila (rozrywki w południe) aparahna-lila (zabawy po południu), sayama-lila (zabawy o zmroku), pradosa-lila (rozrywki wieczorne) i ratri-lila (rozrywki nocne).]