"Jestem jak rzeka Yamuna. Błogosławieństwo, miłość i uczucia płyną z mojego serca. Są one płynne i stale płyną. Nic nie może zatrzymać przepływu rzeki Yamuny.. Ja również taki jestem. Błogosławieństwo, miłość i uczucia wypływają ze mnie tak po prostu. Czekam na wszystkich moich uczniów, w dowolnym miejscu na świecie aby przyszli do tego brzegu Yamuny, pić, pić i pić, i aby byli zadowoleni. Płynę tak czy inaczej, czy oni przyjdą czy nie, ale jeśli oni przyjdą i napiją się to będą tak szczęśliwi... mam taką nadzieję że przyjdą. " ~ Srila BV Narayana Maharaja

poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Duchowa postać Śri Guru


Tridandisvami Śri Śrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharadża
Rozmowy z GBC na temat książki, Raga-vartma-Candrika [Część 5]

Mathura, Indie: 1991

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Jest to trzecia z trzech ważnych ślok omawianych przez Śrila Wiśwanatha Czakrawarti Thakura w jego Raga-vartma-candrika:

sravanotkirtanadini vaidhi-bhakty uditani tu

yany angani ca tanyatra vijneyani manisibhih

["W vaidhi-bhakti powinno się praktykować gałęzie bhakti takie jak śrawana, kirtana, i tak dalej według własnych kwalifikacji. Uczeni którzy dobrze znają zasady bhakti radzą podążać tymi samymi praktykami na ścieżce raganuga-bhakti." (Śri Bhakti-rasamrta-sindhu, 1.296)

Sravanotkirtanadini: odnosi się do wszystkich dziewięciu gałęzi (anga) bhakti lub do pięciu głównych gałęzi, czyli sadhu-sanga (towarzystwa czystych wielbicieli), nama-kirtana (intonowanie świętych imion Pana), bhagavata-śrawana (słuchanie narracji Śrimad-Bhagavatam od czystego wielbiciela), Mathura-vasa (mieszkanie we Wradży Navadvipie i Puri) oraz sri-murtira-sraddhaya-sevana (służenie z wiarą Bóstwom).
Jakiekolwiek korzenie bhakti są wykonywane w vaidhi-bhakti powinny one również zostać przyjęte w madhurya (raganuga)-bhakti, ale bhava zostanie zmieniona.

Powiem więcej innego dnia.Śripad Tamal Krsna Goswami: Kiedy robimy japa, pamiętamy służbę opisaną przez Raghunatha dasa Goswamiego w Vilapa-Kusumanjali - jak on przygotowuje domek niedaleko Radha-Kunda, gdzie Radha i Kryszna spotkają się, jak Rupa Manjari masuje stopy Kryszny a Rati Manjari masuje stopy Śrimati Radhiki [Ta koncepcja jest przeciwko siddhancie Gaudiya Vaisnava. Proszę zobaczyć przypis końcowy. -Ed]; ten rodzaj medytacji. Czy to jest w prawidłowe jeśli pamiętamy te aktywności podczas intonowania?
Nie myślimy o tym, że my to robimy, za to pamiętamy, jak oni to robią.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Pamiętając, i mając nieco zachłanności aby tak służyć. Ponadto, gdy usłyszysz znaczenie, które jest bardzo głębokie, to poczujesz więcej radości i będziesz w stanie pamiętać z większą zachłannością. Na razie rób tak, jak robisz, a później gdy Kryszna i twój Gurudeva odsłonią ci to, co oni chcą abyś zrobił, powinieneś to zrobić.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Czy mogę zadać kilka pytań? Kiedy jesteśmy w medytacji dotyczącej czynności Śri Rupa Manjari i Śri Rati Manjari, wiemy, że nasz Guru również im asystuje. Chciałbym wiedzieć: czy ty podczas medytacji o swoim Guru, medytujesz o tym jak mu asystujesz w jego służbie dla Rupa Manjari?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Robimy to jako asystenci Vinoda Manjari.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Ale jak to robi uczeń - tak jak ty jesteś jego uczniem - w jaki sposób medytujesz o asystowaniu Vinoda Manjari?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Powiem ci później. Poznasz swojego Gurudeva dzięki Jego łasce, i odpowiednio do tego będziesz medytować.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Pytam o to ponieważ ciągle mówisz, że powinniśmy medytować o Rupa Manjari lub Rati Manjari. Pytam więc tylko, czy powinniśmy medytować o naszym Gurudevie, tak jak ty medytujesz o służbie dla Vinoda Manjari.Śrila Narayana Goswami Maharadża: Tak jak to robili nasi aczarjowie, medytujemy o naszym Gurudevie jako o bardzo bliskiej i drogiej sakhi Rupy Manjari, która ma cechy takie jak Rupa Manjari, ale nie są one takie same.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Czy tak samo jak w postaci sadhaka, pomagamy naszemu Gurudevie tutaj, to czy podobnie będziemy asystować tam?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Postać twojego guru, którą widziałeś i której służyłeś z pewnością do ciebie przyjdzie, więc możesz się do niego modlić aby w swojej postaci sakhi zamanifestował się w twoim sercu. Potem, kiedy on da ci swój darszan, twoja medytacja będzie bardzo łatwa. Pewne jest, że w jakiś sposób da ci on jakieś wyobrażenie, które potem będziesz mógł zrealizować i mu służyć. Teraz powinieneś tylko modlić się do niego: "Proszę zamanifestuj się tak, jak służysz w Kryszna-lila."

Burijana dasa: “Tan no guroh pracodayat.”

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Tak, to jest guru-mantra. Powinniśmy wiedzieć, że on jest z pewnością sakhi Rupy Manjari, wykonującą wszystkie rodzaje usług dla Śrimati Radhiki pod kierunkiem Rupa Manjari. Jeśli chodzi o sadhaka-sarira twojego Gurudeva (jego postać wielbiciela zaangażowanego w sadhana-bhajana w tym świecie), to jest ona już tobie znana. Możesz sobie uświadomić, to co widziałeś i komu służyłeś gdy oglądałeś go zaangażowanego w sadhana-bhajana.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Chciałbym Cię zapytać o Caitanya-lila, ale jeśli tak wolisz mogę zatrzymać to pytanie do następnego razu. W zasadzie to mam kilka pytań na ten temat. Na przykład, jaką formę przyjął nasz Guru w Caitanya-lila?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Jest taka - jak teraz. Widzieliście go.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Widzieliśmy go w ciągu tylu lat, i widzieliśmy, że jego postać (forma) nieco się zmieniała.

Śrila Narayana Maharadża: Możesz zapamiętać to co sam widziałeś. Śri Advaita Acarya był starszy, również Srinivasa Acarya był w dojrzałym wieku, podobnie wielu innych.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Czy mogłbym zapytać: Mam wątpliwości w tej kwesti. Rozumiemy, że siddha-deha, duchowe ciało, jest wiecznie młode, tak jak Kryszna jest zawsze bardzo młody (nava-yauvana). Ale ciało naszego Gurudeva było w podeszłym wieku. Czy próbujesz nam powiedzieć, że w Svetadvipie w Goloka-dhamie będzie miał on starsze ciało?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Jego postać będziesz mógł sobie uświadomić, dzięki Jego łasce. Jeśli chodzi o jego sadhaka-sarira (postać osoby praktykującej raganuga w tym świecie), to powinieneś pamiętać, to co widziałeś.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Wydaje się więc, że w Caitanya-lila dostanie on inne ciało?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Najważniejsze jest to, aby wiedzieć, że ani twój Guru, ani nasi Guru nie mają materialnych ciał fizycznych. Ich ciała są duchowe, i nie mogą być porównywane do ciał uwarunkowanych dusz (baddha-jiva). Jego ciało, umysł i dusza jest sat-cit-ananda.

Widzimy coś stworzonego przez iluzję maji, ponieważ jesteśmy pod wpływem iluzorycznej Maji. Być może, nie widzimy jego postaci taką jaką jest teraz, ale to co widzieliśmy, jako jego sadhaka-sarira. Możemy pamiętać tą formę, żadna kalpana (wyobraźnia) nie jest potrzebna. Następnie, po pewnym czasie, gdy twój Gurudeva zobaczy konieczność pokazania ci postaci, w jakiej służy on Caitanyi Mahaprabhu, może ujawni tą formę.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Podobnie jak twój Gurudeva pokazał ci swoją wieczną tożsamości jako Vinoda Manjari, może mieć również wieczną tożsamość w Caitanya-lila.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Nie robię żadnych kalpana (nie wyobrażam sobie) …

Burijana dasa: Wyobraźnia.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Wyobraźnia.

Byłem świadkiem naszego Gurudeva jak służył Śri Caitanya Mahaprabhu w tym ciele. Tak jak ja widziałem, jak służył, tak ty również widziałeś swojego Gurudeva. Powinniśmy zawsze pamiętać jego sadhaka-sarira (jego postaci jako praktykującego wielbiciela). To jest jego sadhaka-sarira, ale ma on jeszcze inne, siddha-sarira (duchową postać jako gopi służącej w w Goloka-Wrindawanie) aby służyć Radha i Krysznie.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Ale co z Caitanya Mahaprabhu? Nie mogę pojąć tego punktu w pełni, ponieważ Radha i Kryszna są w Goloka Wrindawanie a Wrindawan jest zamanifestowane tutaj. Tak więc pewną częścią Goloki jest Navadvipa.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Wierzę w to, że On może również pójść tam w formie którą widziałeś. A jeśli coś jest ukryte, to on to ujawni, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Widzieliśmy naszego Gurudeva, zawsze służył, zawsze myślał o Caitanya Mahaprabhu i zawsze głosił misję i nauki Caitanyi Mahaprabhu.

W Gaura-lila, Śrila Rupa Goswami i Śrila Sanatana Goswami służyli Mu świadcząc wiele usług, wśród których było pisanie literatury, i wasz Gurudeva również robił wszystkie te rzeczy. Nie mamy pewności, czy w tym czasie, gdy był w Gaura-lila wykonywał tam tą samą służbę. Grał tą rolę teraz, więc w Caitanyi Mahaprabhu lila, może już tego nie robił.

Nauczał na całym świecie. Śrila Rupa Goswami i Śrila Sanatana Goswami służyli jedynie w Navadvipie tutaj w Mayapurze, we Vrindavan, i w Puri, a twój Gurudeva służył na całym świecie. Nie musimy sobie niczego wyobrażać. Powinniśmy zrozumieć, że w sadhaka-sarira, którą widzieliśmy i którą sobie uświadamialiśmy, służył on Caitanya Mahaprabhu. A jeśli ma jakąś inną formę jako parikara (towarzysz) w czasie Caitanji Mahaprabhu w Caitanya-lila, ujawni ją tobie wtedy, gdy będzie uważał to za właściwe.

Śripad Tamal Krsna Goswami: W Goloka-dhama jest Wradża jest też Mathura i Dvaraka, i my rozumiemy, że jest tam również Navadvipa. Istnieje tam również Puruszottama-ksetera (Jagannatha Puri)?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Tak, Puruszottama-ksetera jest w Goloka-dhama. Puruszottama-ksetera, Dvaraka - wszystkie są w Goloka.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Czy to oznacza, że w Navadvipie Śri Caitanya jest grhasthą (gospodarzem) a w Puruszottama-ksetera Jest sannyasinem, a następnie wszystko to się dzieje jako nitya-lila?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Kryszna jest we Vrindavan, ale także w Mathurze, a także i w Dvarace. Jego rozrywki tam są aprakata-lila.

Śripad Tamal Krsna Goswami: A co gdy Śri Caitanya Mahaprabhu udał się do Indii Południowych? Jak to pokazano na Goloce?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Istnieją rozrywki, które nazywane są nitya-lila (wiecznie zachodzące w świecie duchowym oraz objawiane również w świecie materialnym), a niektóre są nazywane …

Śripad Madhava Maharaja: naimittika (rozrywki takie jak zabijanie demonów i uczenie żywych istot. Mają one miejsce tylko w materialnym świecie). Sannyasa lila jest naimittika.

Puruszottama-ksetera znajduje się w Goloka-Svetadvipie, ale nie ma tam sannyasa-lila.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Rozrywką Mahaprabhu w Indiach południowych jest naimittika-lila, ponieważ jest to częścią nauk Pana dla dusz jiva. Z drugiej strony, Navadvipa-lila jest obecna w aprakata-lila, nieprzejawionej rozrywki Mahaprabhu w Goloka Svetadvipa.

Śripad Tamal Krsna Goswami: A Puruszottama-ksetera-lila (rozrywki Śri Caitanyi Mahaprabhu w Jagannatha Puri) jest tam również?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: To ma drugorzędne znaczenie. [Tak jak Kryszna jest kompletny w Dvarace, bardziej kompletny w Mathurze i najbardziej kompletne we Vrindavan, podobnie Mahaprabhu najbardziej kompletny jest w Navadvipie.]

Śripad Tamal Krsna Goswami: Navadvipa-lila jest podstawowa?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Podstawowa.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Mam jedno ostatnie pytanie, dotyczące Śrimati Tulasi-devi. Czy w każdej roślince Tulasi istnieje odrębna jiva? Jeśli tak, to w jaki sposób ...?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Każda roślina jest przejawem Tulasi devi. Tulasi devi mogą się manifestować w dowolnym miejscu, tak jak Kryszna i Radhika manifestują się wszędzie. Śri Kryszna i Śrimati Radhika tak samo jak w formie murti manifestują się w nieskończonych wszechświatach. Podobnie, Śrimati Tulasi devi manifestuje się w nieograniczonych wszechświatach w niezliczonych miejscach w postaci roślinki.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Chcę powiedzieć, że w normalnym drzewie istnieje jiva-dusza. Ponieważ istnieje tak wiele roślinek tulasi, są tam …

Śrila Narayana Maharadża: Możemy zrozumieć to na przykładzie salagram-sila. Jest tak wiele salagram-sila, ale to nie oznacza, że Narayan jest różny w poszczególnych sila. On nie jest taki jak dżiwy. W ten sam sposób, Tulasi jest jedna. Wszystkie roślinki Tulasi są tą samą Tulasi, nie są odrębne.

Śripad Tamal Krsna Goswami: To nie są dżiwy?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Nie, na pewno nie.

Jest tak wiele fragmentów Govardhana sila - setki milionów sila - i w każdym sila Govardhana jest w pełni obecny. Podobnie jak sila nie są różnymi Govardhana tak samo Tulasi jest jedna. W rozrywkach Kryszny we Vrindavan, widzimy, że Vrinda devi jest odrębną osobowością i Tulasi Manjari jest odrębną osobowością, i jest tam też inna Tulasi, która jest duti (posłańcem) Vrinda devi. Również tutaj w tym świecie, Tulasi (roślinka) jest przejawem Vrinda devi.

Czasami imieniem Tulasi Manjari określana jest Rati Manjari, czyli Raghunatha dasa Goswami. Raghunatha dasa Goswami w swojej formie siddha ma dwa imiona: Tulasi Manjari i Rati Mandżari.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Czy to ta sama osoba?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Ta sama.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Raghunatha dasa Goswami jest Tulasi Manjari? Ona jest pod Vrindą devi? Ona jest duti\posłańcem z Vrindy?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Nie, Tulasi jest odrębną osobowością. Tulasi Manjari to jedna osoba a Tulasi inna. Tulasi jest dhuti, a nie mandżari. Dowiesz się później. Z czasem, dowiesz się wszystkiego.

Śripad Satsvarupa dasa Goswami: Cieszę się, że tu jesteśmy.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Bhurijana powiedział, że powinniśmy wybrać dni, w których zrobimy parikrama.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Możemy wybrać inny dzień. Mam coś bardzo …

Śripad Tamal Krsna Goswami: Kłucie w twoim sercu?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Tak, wczorajszej nocy, przez pół minuty. Lekarz powiedział: "Możesz mieć te objawy przez następne trzy miesiące, więc się nie bój".

Śripad Tamal Krsna Goswami: Więc jutro będziesz odpoczywać. Nie pójdziemy jutro.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Tak, powinien być przynajmniej jeden dzień odpoczynku. Przedmiot który omawialiśmy dzisiaj jest dla Ciebie wystarczający.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Więcej niż wystarczający, a będzie jeszcze więcej jutro.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Możesz myśleć o tym, o czym mówiliśmy.

Śripad Giriraja Maharaja: Pojutrze jest niedziela.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Nie ma problemu.

Śripad Tamal Krsna Goswami: To nie jest dla Ciebie problem? W niedzielę rano wiele osób nie przyjdzie?

Śrila Narayana Goswami Maharadża: Przychodzą, ale przyjdziesz rano.

Śripad Tamal Krsna Goswami: Postaramy się przyjść dokładnie o 09:30. Niedziela nie będzie dla Ciebie problemem?

Śrila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharadża: Możesz przyjść tak jak oni przychodzą.

Śripad Tamal Krsna Goswami: To jest również miłe - widząc ich z tobą. Jesteśmy szczęśliwi widząc to.

Śrila Narayana Goswami Maharadża: To są bardzo dobrzy wielbiciele; pomagają mi na tak wiele sposobów. Szanuję ich jako Wradżawasi.

* [Przypis końcowy (od Śrila Narayana Goswami Maharaja rozmowy z kilkoma członkami GBC, na temat Vilapa Kusumanjali, Mathura, Indie, 1991 r.:

Rupa-manjari-kararcita-pada-padma / gosthendra-nandana bhujarpita-mastakayah Raghunatha dasa Goswami w Vilapa Śrila-kusumanjali, werset 72).

Istnieją dwa znaczenia. Jedno z nich jest takie, że nogi Kryszny są czczone przez Śrimati Rupa Manjari, lub innymi słowy, Rupa Manjari masuje stopy Kryszny. Radha i Kryszna leżą na łóżku, głowa Śrimati Radhiki jest na kolanach Kryszny, a Kryszna trzyma jej głowę w dłoniach. Raghunatha dasa Goswami modli się, że "O Svaminiji, O Śrimati Radhiko możesz pobłogosławić mnie, dać mi odrobinę łaski, abym mógł służyć Twoim stopom w tym czasie?"

Komentarzu powyżej, dają babaji z Radha-kunda, i nie jest on prawidłowy. Gaudiya wielbicieli nie akceptują go, ponieważ nie uważają, że to dobra rzecz. Podążamy anugatya-dharma (podążamy śladami guru i guru-parampara, podążamy pod ich opieką i przyjmujemy ich pozostałości).

Bhakti jest anugatya. Jeśli stopy Kryszny są obsługiwane przez Rupa Manjari a stopy Śrimati Radhiki są obsługiwane przez Rati Manjari, to wówczas nie byłoby anugatya Rupy Manjari, nie będą w tej samej kategorii.

Inną rzeczą jest to, że mandżari chce służyć Radhice bardziej niż Krysznie. Nie jest więc możliwe, aby guru-sakhi Rati Manjari, którą jest Rupa Manjari, służyła Krysznie a Rati Manjari, będąc podporządkowaną wzięłaby stopy Śrimati Radhiki.

Idea guru i waisznawów jest taka: Kryszna siedzi. Śrimati Radhika jest szczęśliwa i Ona staje się svadhina-bhartrika. Svadhina-bhartrika oznacza, że jeśli Śrimati Radhika mówi do Kryszny, "Powinieneś wstać," Kryszna wstaje. W pełni przez nią kontrolowany, odpowiada: "O tak." Następnie, jeśli ona mu mówi: "Powinieneś założyć mi moje kolczyki. O, powinieneś czesać i dekorować moje włosy." Kryszna zrobi dla Niej wszystko.

Tylko Rupa Manjari i Rati Manjari są przy tym obecne. Głowa Śrimati Radhiki jest na kolanach Kryszny. Jeśli oboje by leżeli, tak jak utrzymują babaji, to nie byłoby możliwe aby Jej głowa była na kolanach Kryszny. Właściwie to Kryszna siedzi a Śrimati Radhika jest w pozycji leżącej z głową na jego kolanach. Kryszna ma Jej głowę w swoich dłoniach, i bardzo delikatnie gładzi jej włosy. Jeśli coś jest "nie tak" to je wygładza. Radhika jest bardzo zadowolona z tej usługi.

W tym czasie Rupa Manjari służy stopom Radhiki a Rati Manjari modli się do Rupa Manjari "Chciałabym zabrać pozostałości twojego prasadam." Jakie jest w tym kontekście znaczenie "pozostałości"? Rati Manjari modli się: "Służysz stopom Radhiki. Czy dasz mi rozkaz, abym również mogła przyjść i służyć jej stopą?" Wówczas Rupa Manjari umieszcza jedną z lotosowych stóp Radhiki na kolanach Rati Manjari, i obie masują Jej stopy. To jest anugatya-bhava.

Powinniśmy zawsze starać się być w anugatya naszego Gurudeva: Gurudeva, param-gurudeva, paratpara-gurudeva, Śrila Bhaktivinoda Thakura, Kamala Manjari, Nayana Manjari, Vilas Manjari, Narottama Thakura, Rupa Manjari, Ananga Manjari, Lavanga Manjari, i tak dalej. To jest w linii anugatya-dharma, której nigdy nie łamiemy.

Lotosowe stopy Śrila Gurudeva


To znaczenie jest bardzo przyjemne i tak dobre dla wszystkich. Dlatego przyjmujemy to znaczenie, a nie inne.]